โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ 6 พื้นที่ จับมือฯถ่ายทอดสด วิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้วยระบบ video streaming | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ 6 พื้นที่ จับมือฯถ่ายทอดสด วิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้วยระบบ video streaming

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวันที่ 8 พ.ค.2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริการถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้วยระบบ video streaming ผ่านเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย ฯ จาก ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยทำการส่งสัญญาณไปยัง 6 เขตพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว


ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย ,RMUTL Arit Service เขตพื้นที่ เชียงใหม่ ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก เชียงราย สวท.มทร.ล้านนา
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา