โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา เปิดทดสอบ...การใช้งานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา (SIS RMUTL) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา เปิดทดสอบ...การใช้งานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา (SIS RMUTL)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play store และ App store ได้แล้ววันนี้
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android : https://play.google.com/store/apps/details… 
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS: https://itunes.apple.com/th/app/sis-rmutl/id1439297512 

 

ติดตามเว็บไซต์ของแอพฟลิเคชั่น SIS RMUTL : https://sis.rmutl.ac.th

** หากติดปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่ง Feedback มาได้ที่ https://sis.rmutl.ac.th/feedback.html **


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา