โลโก้เว็บไซต์ สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าใช้ WIFI ปีการศึกษา 2556 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าใช้ WIFI ปีการศึกษา 2556

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 พฤษภาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


                              เขตพื้นที่                                                                      จำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้งาน                          
  เขตพื้นที่เชียงราย
2,610
  เขตพื้นที่ตาก
3,784
  เขตพื้นที่น่าน
1,369
  เขตพื้นที่พิษณุโลก 
1,352
  เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
10,772
  เขตพื้นที่ลำปาง
3,023
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ293
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร3
                                                                     รวม23,206ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา