โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯและคณะ มทร.รัตนโกสินทร์ฯ เยี่ยมชม การถ่ายทำวิดีทัศน์บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฯและคณะ มทร.รัตนโกสินทร์ฯ เยี่ยมชม การถ่ายทำวิดีทัศน์บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการ การถ่ายทำวิดีทัศน์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นบทเรียน สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีคุณวิชัย ศรีพัฒนาสกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา