โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบวงจรสื่อสารและระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทดสอบวงจรสื่อสารและระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กันยายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการทดสอบวงจรสื่อสารและระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย โดยมีบริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ความสนใจเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการใช้งาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งชื่อของช่องสัญญาณในช่วงเวลาการทดสอบดังนี้

 

                                              5 สิงหาคม – 9 กันยายน 2557              ช่องสัญญาณ         @TOT_RMUTL

                                            10 กันยายน – 30 กันยายน 2557        ช่องสัญญาณ        @CAT_RMUTL

                                              1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2557               ช่องสัญญาณ          @3BB_RMUTL

 

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทำการเชื่อมต่อกับชื่อของช่องสัญญาณดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ รหัสสมาชิกและรหัสผ่านชุดเดิมที่เคยใช้งานกับ RMUTL_WIFI  ในระหว่างการทดสอบนี้ อาจจะเกิดผลกระทบต่อการเชื่อมต่อระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อหาลูกข่ายภายใน มทร.ล้านนา อาทิเช่น การสั่งพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๑๑ , ๑๖๑๒ , ๑๖๑๕ และ ๑๖๗๘ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา