โลโก้เว็บไซต์ มิติใหม่ของวิทยบริการฯ แนวทางการทำงานที่ตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มิติใหม่ของวิทยบริการฯ แนวทางการทำงานที่ตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ หารือแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ที่กำกับดูแลงานทางด้านสารสนเทศ ของมหาลัยฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ. ชั้น 1 ห้อง Knoeledge theater อาคารห้องสุมด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป้าประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากร ร่วมกัน ของหน่วยงาน ที่สามารถตอบโจทย์ รองรับการใช้งานต่างๆ ของบุคลากร นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ งานห้องสมุด งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และอื่นๆ
ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.738554476182013.1073742093.251646048206194&type=1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา