โลโก้เว็บไซต์ งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมฯ การทดสอบ ICDL มทร.ล.ตาก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมฯ การทดสอบ ICDL มทร.ล.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความรู้ ICDL ( The International Computer Driving) โดยทำการติดตั้งโปรแกรม และการทดสอบระบบ เพื่อรองรับการทดสอบดังกล่าว ณ ห้อง Innovation Center อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก โดยมีกำหนดการสอบ จำนวน 4 รุ่น คือ

- รุ่นที่ 1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการใช้งานฯ มทร.ล้านนา ตาก (สอบ 28 ต.ค 57) 
- รุ่นที่ 2 ศูนย์สอบสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (สอบ  29 ต.ค 57) 
- รุ่นที่ 3 ศูนย์สอบสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (สอบ 30 ต.ค 57)
- รุ่นที่ 4 ศูนย์สอบสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (สอบ 31 ต.ค 57)
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบได้ที่http://www.arit.rmutl.ac.th/icdl/ 
   

ICDL หรือ The International Computer Driving Licence เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อทดสอบวัดความสามารถ และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์จริง เป็นระบบทดสอบที่ให้ความเชื่อมั่นด้านความถูกต้อง และตรงตามระดับความสามารถ (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation 
ICDL ได้รับการยอมรับมากกว่า 148 ประเทศ ได้รับการแปลแล้ว 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรระดับสากลต่างๆ เช่น UN, EU และบริษัทข้ามชาติ เช่น British petroleum, Nokia และอื่นๆ
ที่มาภาพ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา