โลโก้เว็บไซต์ งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เข้าคอร์ส TRAINING ACT CENTER ICDL FOR ADMINISTRATOR RMUTL | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เข้าคอร์ส TRAINING ACT CENTER ICDL FOR ADMINISTRATOR RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Innovation Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการทดสอบวัดความรู้ ICDL ( The International Computer Driving) ส่วนของการเป็น Admin โดยมีตัวแทนวิทยากรจาก ICDL แห่งประเทศไทย บรรยายและอบรมให้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังทำการติดตั้งโปรแกรม และการทดสอบระบบ เพื่อรองรับการทดสอบอีกด้วย โดยมีกำหนดการสอบ จำนวน 4 รุ่น คือ
- รุ่นที่ 1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการใช้งานฯ มทร.ล้านนา ตาก (สอบวันที่ 28 ต.ค 57) 
- รุ่นที่ 2 ศูนย์สอบสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (สอบ 29 ต.ค 57 ) 
- รุ่นที่ 3 ศูนย์สอบสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (สอบ 30 ต.ค 57 )
- รุ่นที่ 4 ศูนย์สอบสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (สอบ 31ต.ค 57)
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบได้ที่http://www.arit.rmutl.ac.th/icdl/

ICDL หรือ The International Computer Driving Licence เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อทดสอบวัดความสามารถ และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์จริง เป็นระบบทดสอบที่ให้ความเชื่อมั่นด้านความถูกต้อง และตรงตามระดับความสามารถ (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation 
ICDL ได้รับการยอมรับมากกว่า 148 ประเทศ ได้รับการแปลแล้ว 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรระดับสากลต่างๆ เช่น UN, EU และบริษัทข้ามชาติ เช่น British petroleum, Nokia และอื่นๆ 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา