โลโก้เว็บไซต์ โครงการทดสอบทักษะฯ ICDL รุ่นที่ 1 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ตาก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการทดสอบทักษะฯ ICDL รุ่นที่ 1 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ICDL รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์สอบ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนาตาก และจัดสอบครั้งต่อไป คือ 
- รุ่นที่ 2 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา วันที่ 29 ต.ค 2557 
- รุ่นที่ 3 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา วันที่ 30 ต.ค 2557 
- รุ่นที่ 4 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา วันที่ 31 ต.ค 2557 
ณ ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้ที่เข้ารับการสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆดังนี้
1.ผู้ที่ลงทะเบียนสอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบรวมทั้งรายละเอียดเนื้อหาการสอบได้ที่http://arit.rmutl.ac.th/icdl/
2.ผู้ที่ลงทะเบียนสอบสามารถเข้ารับการทดสอบจากข้อสอบตัวอย่าง ได้ที่https://s11.enlight.net โดยทำการค้นหา Username และ Password ได้ที่ http://www.arit.rmutl.ac.th/icdl/find.php
3.ทางศูนย์สอบได้จัดทำคู่มือการสอบ โดยมีเนื้อหาสำหรับการทดสอบข้อสอบตัวอย่างและบทเรียนออนไลน์ โดยได้แนบมาพร้อมนี้ 
ทั้งนี้หากผู้เข้ารับการทดสอบหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่มาภาพ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา