โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา จัดอบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา จัดอบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชั้น 2 งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา โดยมีคุณอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ หัวหน้างานห้องสมุด กล่าวให้เกียรติต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และมีตัวแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้จาก บริษัท เท็คนิคอล ออนไลน์ พลัส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ iGroup ประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของการอบรมฐานข้อมูลดังกล่าวคือ เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) Books24x7 3 3 Collections : ITPro, EngineeringPro, BusinessPro ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ จากผู้แต่งชั้นนำ และสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก กว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ Elsevier Science & Technology, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell, AIAA เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ทุกแขนงวิชา การสื่อสาร เทคโนโลยีทางด้านไอที วิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนงวิชา บริหารธุรกิจทุกแขนงวิชา การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Share, Create Note, Bookmark,Export Citation ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ” การอบรมครั้งได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา