โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ มทร.ล เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 2 เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฯ มทร.ล เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 2 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 29 ตุลาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ICDL รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์สอบ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ และ อาจารยภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการฯ สวท.มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าวอย่างมากมายและรายละเอียดของการจัดสอบครั้งต่อไป คือ 
- รุ่นที่ 3 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ดำเนินการสอบ วันที่ 30 ต.ค 2557 
- รุ่นที่ 4 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา วัดำเนินการสอบ นที่ 31 ต.ค 2557 
ณ ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ส่วนของรุ่นที่ 1 ดำเนินการจัดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ศูนย์สอบ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก
ผู้ที่เข้ารับการสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆดังนี้
1.ผู้ที่ลงทะเบียนสอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบรวมทั้งรายละเอียดเนื้อหาการสอบได้ที่http://arit.rmutl.ac.th/icdl/
2.ผู้ที่ลงทะเบียนสอบสามารถเข้ารับการทดสอบจากข้อสอบตัวอย่าง ได้ที่ https://s11.enlight.net โดยทำการค้นหา Username และ Password ได้ที่http://www.arit.rmutl.ac.th/icdl/find.php
3.ทางศูนย์สอบได้จัดทำคู่มือการสอบ โดยมีเนื้อหาสำหรับการทดสอบข้อสอบตัวอย่างและบทเรียนออนไลน์ โดยได้แนบมาพร้อมนี้ 
ทั้งนี้หากผู้เข้ารับการทดสอบหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา