โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) โดยเข้ารับการทดสอบพร้อมกัน วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

  • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
    • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin 1 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนคลังรูปภาพ : กำหนดการ TPQI FINAL
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา