โลโก้เว็บไซต์  ขอเชิญชวน.. อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน.. อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1489 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เพียง 60 ท่าน

  • เปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.
  • เข้ารับการทดสอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin 1 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

>> คลิกดูรายละเอียด <<

>> ลงทะเบียน <<

>> กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน <<

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โทร. 053921444 ต่อ 1624

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา