โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร บุคลากร สวท.มทร.ล ร่วมตักบาตร ๑ ทศวรรษ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร บุคลากร สวท.มทร.ล ร่วมตักบาตร ๑ ทศวรรษ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานนามและในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ ๑๐ ปี ภายใต้ Concept “ 10 th Aniversary RMUTL Global Concerns, Local Solutions.” ซึ่งกิจกรรมการเฉลิมฉลองภายในงานมีมากมาย อาทิ พิธีบ่วงสรวง ณ ลานพ่อปู่ ,พิธีทำบุญตักบาตร ,พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ,ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย" โดย ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "รากฐานการพัฒนากำลังคนและการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคล" โดยศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุนา อธิการบดีคนแรก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ,ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การยกระดับมหาวิทยาลัยกลุ่ม S&T ไปสู่ระดับ World Class University" โดย Prof. Dr. Kiyoshi Yoshikawa Executive Vice-President for Research Kyoto University ,ปฐกถาพิเศษเรื่อง "ผลการปฏิบัติงานและก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของ มทร.ล้านนา " โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,กวดหมั้วคัวกิ๋น การแสดง แสง สี เสียง จากนักศึกษา ทั้ง 6 พื้นที่ การแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กิจกรรมการจับฉลากแจกของรางวัล เริ่มตั้งแต่ ๐๕.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. โดยประมาณ


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา