โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ และช่างเทคนิคฯสื่อสาร สวท.มทร.ล บรรยายพิเศษ นศ.พายัพเทคโนฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ และช่างเทคนิคฯสื่อสาร สวท.มทร.ล บรรยายพิเศษ นศ.พายัพเทคโนฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มกราคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สืบเนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับครูชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ มายัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วันนี้ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย มณีกุล และ นายธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น ช่างเทคนิค (ทางด้านสื่อสาร) กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับครูชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๒ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กล่าวแนะนำเกี่ยวกับบริบทและบริการต่างๆของสำนักวิทยบริการฯ ทางด้านนายธนพงศ์พันธ์ หมื่นโท่น แนะนำแนวทางการทำงานของนักศึกษาสายอาชีพ เกี่ยวกับเรื่องจานดาวเทียมพื้นฐาน ระบบอินเตอร์เน็ตบรรยายถึงตัวอุปกรณ์แนะนำแนวทางในการนำอุปกรณ์ Microtik ว่าสามารถนำไปหาเงินต่อได้ยังไง อุปกรณ์สามารถทำอะไรได้บ้าง ระบบอินเตอร์เน็ตการจัดการกันอย่างไร และระบบการจัดการของกล้องวงจรปิด โดยยกตัวอย่างเน้นถึงระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดูว่ามีการจัดการอย่างไร ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้รับฟังการบรรยาย สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา