โลโก้เว็บไซต์ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ : วิทยบริการฯ ร่วม...

มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ : วิทยบริการฯ ร่วม..."ธรรมทวาทศวาร" ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี (ครั้งที่ ๙)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 749 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เช้าวันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยประมาณ อาจารย์ประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมโครงการ "ธรรมทวาทศวาร" ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี (ครั้งที่ ๙) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยหัวข้อแสดงธรรมเดือนนี้ คือ "มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ" องค์แสดงธรรมเทศนาโดย พระมหาอนุวัฒน์ สุวณฺณวโร, ดร. วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์
    โครงการฯนี้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา "ธรรมทวาทศวาร" ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี เป็นกิจกรรมบรรยายธรรมะ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมในด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู ใฝ่รู้ มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข็มแข็ง และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://www.facebook.com/pg/ARITRMUTL.Official

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพข่าว : วรัชยา พลฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา