โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 3 (เชียงใหม่ ลำปาง) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 3 (เชียงใหม่ ลำปาง)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน เวลา 8.30 - 18.30 น. 

  • มทร.ล้านนา เชียงใหม่
    • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin 1 และ Thin 2  ชั้น 1 อาคารหอสมุด
  • มทร.ล้านนา ลำปาง
    • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-503 และ 15-505  ชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (นักศึกษา)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (อาจารย์และบุคลากร)

>> ดูรายละเอียดทั้งหมด <<

 คลังรูปภาพ : กำหนดการรอบ 3
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา