โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ....บุคลากร มทร.ล้านนา ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล ICDL | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเพื่อทราบ....บุคลากร มทร.ล้านนา ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากล ICDL

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มีนาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถติดต่อขอรับ ICDL Profile Certificate ได้แล้ว ช่องทางการติดต่อ....

* ส่วนกลาง มทร.ล้านนา ติดต่อรับได้ที่ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สวท.มทร.ล้านนา
* เขตพื้นที่ (น่าน ตาก เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...๕๓๐๒ และ ๕๓๐๕

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาhttps://www.facebook.com/pages/AritRmutl/251646048206194
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา