โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร วิทยบริการฯ ร่วมงานดำหัวพระภูมิเทพนครราช สักการะหอครูบาศรีวิชัยฯ ประจำปี ๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร วิทยบริการฯ ร่วมงานดำหัวพระภูมิเทพนครราช สักการะหอครูบาศรีวิชัยฯ ประจำปี ๕๘

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 เมษายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี (กำกับดูแลสำนักวิทยบริการฯ) และ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้ด้วย โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ . รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสักการะพระภูมิเทพนครราชสักการะ หอครูบาศรีวิชัยและศาลพ่อปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวราชมงคลล้านนา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาทุกปี ลานศาลพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ที่มาภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา