โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการ ฯ ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการ ฯ ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๕๘

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กู่เจ้าหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ นำโดย นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ การนี้ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้ด้วย โดยขบวนแห่จากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่บริเวณพิธีกู่เจ้าหลวง อีกทั้งชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนาของมหาวิทยาลัย ยังได้มีการแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อแสดงถึงกตัญญู ระลึกถึงเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทุกพระองค์ และรวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้สืบไป


ที่มาภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา