โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ดำหัวคณะกรรมการสภา อาจารย์อาวุโส อธิการบดี มทร.ล ปี ๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ดำหัวคณะกรรมการสภา อาจารย์อาวุโส อธิการบดี มทร.ล ปี ๕๘

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 เมษายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการจัดงาน แบ่งออกเป็น ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ . โดยประมาณ เป็นพิธีรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี (กำกับดูแลสำนักวิทยบริการฯ) และ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) ร่วมพิธีดังกล่าว พิธีการของช่วงเข้าเริ่มจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธราชมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ สิ่งศักดิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวราชมงคลล้านนา แล้วร่วมกันรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตัวแทนกล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมงาน และในช่วงบ่าย เป็นพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ เป็นตัวแทนกล่าวขอขมาอาจารย์อาวุโส และกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและตัวแทน มทร.ล้านนา ทั้ง 5 เขตพื้นที่ ที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งภายในงานมีบรรยากาศของกาดหมั้วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร กลุ่มงานต่างๆ ได้เข้าร่วมงาน และนำข้าวเหนียวหมูปิ้งห่อใบตองร่วมงานดังกล่าวด้วย 


ที่มาภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา