โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 1 (พิษณุโลก) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 1 (พิษณุโลก)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 676 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน เวลา 8.30 - 18.30 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1453 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ  ดังรายละเอียดด้านล่าง


รายชื่อผู้ลงทะเบียน (นักศึกษา)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (อาจารย์และบุคลากร)

>> ดูรายละเอียดทั้งหมด <<

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา