โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ...ร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ...ร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 เมษายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ ๒๔ เมษายน 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๓๐ พิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา 
ภายในงานมีกาดหมั้วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา บริเวณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ .....มาร่วมกันสืบสานประเพณีล้านนา

ที่มาภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา