โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ แก่บุคลากรภายใน มทร.ล  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ แก่บุคลากรภายใน มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 เมษายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) จัดโครงการอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ ด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรละ ๓๐ คน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ สถานที่อบรม อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐ พรรษา ชั้น ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning Innovation Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เม. ๕๘ ได้เปิดอบรมหลักสูตรแรก คือ การสร้างและขายอีบุ๊คภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) เป็นวิทยากรในการอบรม และหลักสูตรต่อไปที่จะทำการอบรมคือ หลักสูตรที่ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere วันที่อบรม ๑๑ - ๑๒ . ๕๘ โดยทั้ง ๑๑ หลักสูตรที่เปิดอบรม ประกอบด้วย 

หลักสูตรที่ การสร้างและขายอีบุ๊คภาษาไทย วันที่อบรม ๒๘ - ๒๙ เม. ๕๘

หลักสูตรที่ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere วันที่อบรม ๑๑ - ๑๒ . ๕๘

หลักสูตรที่ การตกแต่งรูปภาพและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop วันที่อบรม ๑๘ - ๑๙ . ๕๘

หลักสูตรที่ การพัฒนาเกมส์บนมือถือขาย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม วันที่อบรม ๒๖ - ๒๗ . ๕๘

หลักสูตรที่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ วันที่อบรม ๒๘ . ๕๘

หลักสูตรที่ การสร้างวีดีโอนำเสนอด้วยแม่แบบ โปรแกรม Adobe After Effect วันที่อบรม - มิ. ๕๘

หลักสูตรที่ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle 2.0 วันที่อบรม - มิ. ๕๘

หลักสูตรที่ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher วันที่อบรม ๑๖ มิ. ๕๘ 

หลักสูตรที่ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตราฐานสากล ICDL วันที่อบรม ๑๘ - ๑๙ มิ. ๕๘

หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างบทเรียน Mobile Learning ด้วยระบบ iTunes U วันที่อบรม ๒๒ มิ. ๕๘

หลักสูตรที่ ๑๑ การจัดการงานเอกสาร ด้วย Microsoft Office อย่างมืออาชีพ วันที่อบรม ๒๒ มิ. ๕๘

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา 053-921-444 ต่อ 5308


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา