โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๒ การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๒ การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ . ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning Innovation Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) จัดโครงการอบรมฟรี หลักสูตรที่ การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere จากหลักสูตรทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งมี นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก จากจำนวนผู้เข้าสมัครรับกรอบรมในแต่ละหลักสูตร และหลักสูตรต่อไปที่จะทำการอบรมคือ หลักสูตรที่ การตกแต่งรูปภาพและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop วันที่อบรม ๑๘ - ๑๙ . ๕๘ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา 053-921-444 ต่อ 5308

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา