โลโก้เว็บไซต์  ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 3145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวนจำกัดเพียง 300 ที่นั่ง โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13 - 24 สิงหาคม 2561 ดังรายละเอียดด้านล่าง

>> คลิกดูรายละเอียด <<

 

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โทร. 053921444 ต่อ 1624

 

 คลังรูปภาพ : DIGITAL LITERACY


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา