โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ นำร่อง Office 365 พร้อมแนะนำการใช้งาน แก่หน่วยงานภายใน มทร.ล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ นำร่อง Office 365 พร้อมแนะนำการใช้งาน แก่หน่วยงานภายใน มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) โดย กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ออกบริการแนะนำการใช้งาน Office 365 ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งลักษณะเฉพาะของ Office คือ สามารถติดตามคุณไปทุกที่...สามารถดาวน์โหลดติดตั้ง Office 365 ลงบน PC ,Mac ,Tablet หรือ SmartPhone ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้งานบนเว็บด้วย Office สามารถ Online ได้ทุกที่ ทำงานร่วมกันได้ด้วย Office สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไฟล์เอกสารจะถูกบันทึกไว้ในไว้ในระบบคลาวด์ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในแบบเรียลไทม์โดยใช้ Office Online ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง... เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้ Office ไฟล์เอกสาร การกำหนดลักษณะและการตั้งค่าอื่นๆ จะติดตามเราไปทุกที่เมื่อเราเปิดใช้งานบนพีซี แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือเว็บ จึงทำให้เราสามารถทำงานที่ค้างอยู่ต่อได้ทันทีในทุกที่ทุกเวลา รายละเอียดการออกให้บริการ แนะนำการใช้งาน Office 365 การใช้งาน OneDrive ,E-mail ,Calendar และ Skype หน่วยงานภายในที่รับบริการประกอบด้วย โดยเมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กองประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองนโยบายและแผน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุมชั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานตรวจสอบภายใน และกองบริหารงานบุคคล วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ งานทะเบียน ชั้น อาคารเรียนรวม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ห้อง Study Room 1 อาคารห้องสมุด กองพัฒนานักศึกษา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริงแก่หน่วยงานต่างๆ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน http://www.rmutl.ac.th/office365/ 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา