โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เช้าวันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๑๕ นาที โดยประมาณ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำบุคลากร ร่วมกิจกรรม "มทร.ล้านนา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ บริเวณอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   
มีอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้น ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงตัวแทนบุคลากรจากเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยทาง สวส.มทร.ล้านนา รับผิดชอบบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ และลานพ่อปู่ โดยกิจกรรมฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน ของบุคลากร รวมทั้งยังเป็นการรวมพลังน้ำใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย, ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา