โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” ครั้งที่ ๗ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” ครั้งที่ ๗

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” ครั้งที่ 7 ดำเนินการจัดโครงการโดย สโมสรนักศึกษา ซึ่งแบ่งฐานกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 12 ฐาน ตั้งแต่ ฐาน A -ฐาน L ส่วนของสำนักวิทยบริการฯ ประจำฐาน I (ห้องสมุด) แนะนำบริการทางสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษา อาทิ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของแต่ละฐานกิจกรรม จะเป็นลักษณะการแนะนำหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมสันทนาการ เน้นการรับน้องอย่างสุภาพ สร้างสรรค์และปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด เพื่อแนะนำนักศึกษาใหม่ในการปรับตัว เรื่องการเรียนและการชีวิตในระดับอุดมศึกษาให้แนะนำโดยนักศึกษารุ่นพี่ตัวอย่าง โรงอาหารประวัติการก่อตั้งและความเป็นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับในช่วงค่ำจะเป็นพิธีกล่าวคำสัตยาบันสายสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา ในการมอบตัวเป็นนักศึกษาที่ดีและจะไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3‚000 คน 

ที่มาข่าว : สิริญญา ณ นคร กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
ภาพ : งานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา ,กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา , ผศดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา