โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ติดอันดับ 32 ของไทย อันดับ 2732 ของโลก “E-University” ที่ดีที่สุดประจำปี 2015 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ล้านนา ติดอันดับ 32 ของไทย อันดับ 2732 ของโลก “E-University” ที่ดีที่สุดประจำปี 2015

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์หรือ “E-University” ที่ดีที่สุดประจำปี 2015 ประกาศผล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา จากเว็บไซต์การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์หรือ “E-University” จะเป็นการพิจารณาตามตัวชี้วัดที่บอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน และมีการประกาศผล 2 ครั้ง คือช่วงเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคมของทุกปี ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค Life on campus ในปี 2015 ซึ่งการจัดอันดับของเว็บไซต์ Webometrics ผลจากการจัดอันดับ ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดอันดับที่ 32 ของประเทศไทย และอันดับที่ 2732 ของโลก โดยเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด (Web Indicators) จาก Webometrics ประกอบด้วย1. Presence (20%) วัดการปรากฎตัวบนอินเทอร์เน็ต คือภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกันเทียบกับ Size2. Impact (20%) วัดผลกระทบการอ้างอิง คือ คุณภาพของเนื้อหาที่ทำการประเมินเทียบกับ Visibility 3. Openness (15%) วัดจากแหล่งที่เก็บงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (วัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เผยแพร่ จำนวน Rich File เช่น pdf, doc, docx, ppt วัดโดย Google Scholar) เทียบกับเกณฑ์ Rich File4. Excellence (15%) ความเป็นเลิศ เช่น เอกสารตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทียบกับ Scholar โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้ดำเนิน นโยบายในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยต่างๆ รวมไปถึงช่องทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อก้าวขึ้นสู่การมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและในระดับโลก 


ที่มาข่าว : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 

ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา https://www.facebook.com/pages/AritRmutl 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา