โลโก้เว็บไซต์ งานบริการสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา แนะนำการใช้งาน Office 365 สนง.อธิการบดี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา แนะนำการใช้งาน Office 365 สนง.อธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.) ออกบริการแนะนำการใช้งาน Office 365 สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายละเอียดของการให้บริการ ประกอบด้วย แนะนำการใช้งาน Office 365 การใช้งาน OneDrive ,E-mail ,Calendar และ Skype โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้ารับบริการ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้บริการดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริงแก่หน่วยงานต่างๆ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน http://www.rmutl.ac.th/office365/ 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.880302648673861.1073742174.251646048206194&type=3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา