โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ฯ ICDL นศ.สารสนเทศฯ ปี ๔ (จอมทอง) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ฯ ICDL นศ.สารสนเทศฯ ปี ๔ (จอมทอง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ตุลาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐาน ICDL แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จอมทอง จำนวน ๔๕ คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เป้าประสงค์ของการบรรยายา สืบเนื่องจาก อาจารย์สุรีนาฎ มะโนลา อาจารย์ผู้สอน รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ก่อนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยที่สามารถประยุกต์ใช้งานระหว่างโปรแกรมดังกล่าวกับสถานการณ์จริง อันเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่แก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบรรยายดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริงแก่ผู้เรียนรู้ ต่างๆ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ เบอร์ภายใน ติดต่อ ๕๓๐๕ 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา