โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ สำนักวิทยบริการฯ อบรมและจัดสอบ TMM นศ.จอมทอง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ สำนักวิทยบริการฯ อบรมและจัดสอบ TMM นศ.จอมทอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จอมทอง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) อบรมให้ความรู้ การใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell me more online ) พร้อมทั้งจัดสอบโปรแกรมดังกล่าว แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จอมทอง เป้าประสงค์ของการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมดังกล่าว สามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริง


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา