โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมสัมมนา เครือข่าย วิทยบริการฯ ๙ มทร.ล ครั้งที่ ๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประชุมสัมมนา เครือข่าย วิทยบริการฯ ๙ มทร.ล ครั้งที่ ๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ และบุคลากร ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่ง ครั้งที่ โดยมี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ การหาแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและเป็นการสร้างเครือข่ายของ สวท.มทร. ทั้ง แห่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัลในอนาคต 


ที่มาภาพ : กองประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ ,กลุ่มงานเครือข่าย มทร.ล้านนา

ที่มาข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา