โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมฯ Office ๓๖๕ สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาบัญชี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมฯ Office ๓๖๕ สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาบัญชี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤศจิกายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุกวันพุธ ช่วงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม ภายใต้โครงการอบรมและพัฒนาการเสริมทักษะความรู้ด้าน ICT สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยใช้โปรแกม Office ๓๖๕ วัตถุประสงค์ของการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถปรับใช้ ต่อยอดองค์ความรู้กับกระบวนการเรียนการสอนแก่นักศึกษา และการทำงาน ให้เกิดการสร้างองค์กรที่มีความทันสมัยในเทคโนโลยีอีกทางหนึ่ง ซึ่งลักษณะเฉพาะของ Office ๓๖๕ คือ สามารถติดตามผู้ใช้งานไปทุกที่ รองรับการใช้งาน บนระบบปฏิบัติการ PC ,Mac ,Tablet หรือ SmartPhone ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้งานบนเว็บ Online ได้ทุกที่ ทำงานร่วมกันได้ด้วย Office สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เป็นต้น รายละเอียดการแนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ ประกอบด้วย การใช้งาน E-mail ,Calendar , OneDrive ,Word online ,Excel online ,Onenote online สำหรับการเรียนการสอน 


หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน http://www.rmutl.ac.th/office365/


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา