โลโก้เว็บไซต์ เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ขอพระราชทานถวายสักการะ ด้วยสำนึกในพระเมตตาการุณย์หาที่สุดมิได้

กำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพฯ http://www.watbowon.com/ThaiRoyalCremation/sche.html 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา