โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดสอบ ICT หลักสูตร Word Process และ Spreadsheet พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดสอบ ICT หลักสูตร Word Process และ Spreadsheet พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ . - ๑๒.๐๐ . สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท มทร.ล้านนา) ดำเนินการทดสอบ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบบรรจุ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘) ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ ประกอบด้วยหลักสูตร Word Process และ Spreadsheet โดยทำการสอบพร้อมกัน ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้ง พื้นที่ ซึ่งมีผู้เเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๓ คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวท.มทร.ล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะวิชา ร่วมเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจผู้เข้ารับการทดสอบดังกล่าว 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา