โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ....ระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย ใช้งานไม่ได้ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเพื่อทราบ....ระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย ใช้งานไม่ได้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งเพื่อทราบ....
เนื่องด้วยเส้นทางสายเคเบิ้ลหลักภาคเหนือขาด2ฝั่ง ลำปาง-เถิน และ เขียงราย- แม่เจดีย์ (ซึ่งเป็นโครงข่ายของ Uninet ที่ มทร.ล้านนา ใช้บริการ) ขาด ทำให้วงจรอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสาย LAN และการเข้าใช้บริการจากภายนอก มทร.ล้านนา ไม่สามารถใช้งานได้คับ ทีมงานกำลังดำเนินการประสานงานเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559  
ที่มา : สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา