โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ประชุม Conference หารือข้อราชการ ผอ.กองการศึกษา ๕ พื้นที่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ประชุม Conference หารือข้อราชการ ผอ.กองการศึกษา ๕ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มกราคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ . ของวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ห้องประชุม ชั้น อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง พื้นที่ คือ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง ประเด็นการประชุมดังกล่าว เพื่อปรึกษาหา เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติราชการ ของงานวิทยบริการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา