โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ใช้บริการ...ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ใช้บริการ...ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1392 คน

(12) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

รายละเอียด : เว็บไซต์หนังสือ eBook ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการ

บอกรับไว้ทั้งหมด 363 รายการ

ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของมหาวิทยาลัย

สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

มีการจัดวางหนังสือในรูปแบบชั้น หนังสือให้อัตโนมัติ

สามารถจัดพิมพ์, ดาวน์โหลด, อีเมลล์ได้โดยไม่จำกัด

อ่านได้ในรูปแบบ Full Text และ PDF

แปลภาษาต่างชาติรวมถึงภาษาไทย

อ่านออกเสียงให้ฟัง

ดาวน์โหลดไฟล์อ่านให้ฟังในรูปแบบ MP3

ใหม่ สามารถใช้งานบัญชี Gmail เพ!ือบันทึกเนือ& หาลงใน Google Drive ได้อย่างง่ายดาย

มี MARC Record ให้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่>> http://tinyurl.com/gvrl4rmutl

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน >> http://library.rmutl.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/present-13.11.2015.pdf


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

เบอร์ภายใน 1332 


Facebook Messenger icon