โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ รับมอบหนังสือ เที่ยวไป...รู้ไป...เข้าใจ “พ่อ” จาก อุทยานกาดสวนแก้วฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ รับมอบหนังสือ เที่ยวไป...รู้ไป...เข้าใจ “พ่อ” จาก อุทยานกาดสวนแก้วฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยประมาณ ณ บริเวณ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) คุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด และคุณอมรรัตน์ มหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นตัวแทน สวส.มทร.ล้านนา รับมอบหนังสือ เที่ยวไป...รู้ไป...เข้าใจ “พ่อ” จากคุณสุปราณี ทับชัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และมีเดีย อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว  (บริษัท กาดสวนแก้ว ๒๕๔๕ จำกัด) ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย และจะได้นำหนังสือน่าอ่าน ที่ทรงคุณค่านี้ ไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ สาระๆดี แก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจต่อไป
 

เขียนข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา