โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ สระเกล้าดำหัว ผอ. ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง “๖๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ สระเกล้าดำหัว ผอ. ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง “๖๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๙ น. โดยประมาณ ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าสระเกล้าดำหัว สูมาคารวะ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ ฯ โดยมีคุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด เป็นตัวแทนกล่าวนำคำขอสูมาอภัย คาราวะ ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินในปีที่ผ่านมา รวมถึงโอกาสที่จะได้ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ เนื่องในโอกาส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม ของไทย ให้คงอยู่สืบไป
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ภาพ : นางสาวพัทธนันท์ พลแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา