โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมพิธีดำหัวพ่อปู่เจ้านครราช ประจำปี “๕๙ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมพิธีดำหัวพ่อปู่เจ้านครราช ประจำปี “๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานพิธีดำหัวพ่อปู่เจ้านครราช ประจำปี ๒๕๕๙ บริเวณมณฑลพิธีลานพ่อปู่ การนี้ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.) ร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ด้วย 

เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ . ประธานในพิธี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกัน บริเวณมณฑลพิธี โดยในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ . ประธานในพิธี (อธิการบดี มทร.ล้านนา) จุดเทียน ธูป บูชา เครื่องสัการะสังเวย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกันปักธูปเครื่องพิธีสักการะ และพราหมณ์เริ่มประกอบพิธี ซึ่งพิธีฯดังกล่าวเสร็จสิ้นเวลา๑๐.๑๕ . โดยประมาณ จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวราชมงคลล้านนา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาทุกปี ลานศาลพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Facebook  https://goo.gl/UWguwM

ที่มาภาพ : ศวธ. มทร.ล้านนา

เขียนข่าว : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา