โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ภูมิรู้ครูวิชาชีพ “สื่อมัลติมีเดียและการทำวิดีโอนำเสนอ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ภูมิรู้ครูวิชาชีพ “สื่อมัลติมีเดียและการทำวิดีโอนำเสนอ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วานนี้ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โครงการภูมิรู้ครูวิชาชีพ หัวข้อ “สื่อมัลติมีเดียและการทำวิดีโอนำเสนอ” ให้กับอาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ทางผู้จัดฯต้องการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

เขียนข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา