โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ สืบฮีตโตยฮอย ล้านนา ประกวดตีกลองปู่จา โครงการส่งเสริมฯ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “๖๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ สืบฮีตโตยฮอย ล้านนา ประกวดตีกลองปู่จา โครงการส่งเสริมฯ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “๖๑

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายณัฐพล วิโชนิตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดการตีกลองปู่จา โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑” จัดโดยสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นอกจากกิจกรรมที่ ร่วมสืบฮีตโตยฮอย ล้านนา ที่จังหวัดเชียงรายแล้ว ยังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ทักษะต่างๆของการตีกลอง กับกิจกรรมอบรมตีกลองสะบัดชัย ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

 

ที่มาข้อมูล : ณัฐพล วิโชนิตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา