โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมโครงการดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี “๕๙ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมโครงการดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี “๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมโครงการ ดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ ดำเนินงานโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ และโรงอาหาร

ซึ่งภายในงานมีบรรยากาศของกาดหมั้วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา การนี้ทาง สวส.มทร.ล้านนา ได้นำยำรวมมิตรเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย Fanpage Facebook : AritRmutl

 

ที่มาภาพ : ศวธ. มทร.ล้านนา

 

เขียนข่าว : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา