โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมเทิดพระเกียรติถวายพระพร “ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเปิดนิทรรศการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ราชมงคลล้านนา” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมเทิดพระเกียรติถวายพระพร “ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเปิดนิทรรศการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ราชมงคลล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 544 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐​ น. โดยประมาณ  อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดนิทรรศการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ราชมงคลล้านนา ณ มณฑลพิธีศาลาราชมงคล มณฑลพิธีลานบัว และบริเวณหน้าตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา