โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ดำหัวอธิการบดี มทร.ล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ดำหัวอธิการบดี มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน .. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ห้องรับรอง สำงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากร เข้าดำหัว รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 

ที่มาภาพ : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

 

เขียนข่าว : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา