โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ดำหัวรองอธิการฯด้านยุทธศาสตร์ฯ มทร.ล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ดำหัวรองอธิการฯด้านยุทธศาสตร์ฯ มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากร เข้าดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มทร.ล้านนา ในฐานะรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านวิทยบริการฯ เพื่อน้อมจิต น้อมใจ ขอขมา รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง Fanpage Fcebook : AritRmutl

 

ที่มาภาพ : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

 

เขียนข่าว : งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา