โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรม SharePoint Online Training for Site Administrator  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรม SharePoint Online Training for Site Administrator

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ชั้น ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)
 
กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดอบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ในหัวข้อ " SharePoint Online Training for Site Administrator " โดยมี คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมให้ความรู้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรมฯ ดังกล่าว anpage Facebook : AritRmutl


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา